TEREN

Teren położony na wysokości 380 – 600 m npm, u podnóża Gór Stołowych.
Składa się z trzech głównych części: stromych zbocz z częściowo kamienistym podłożem oraz erozyjnych form rzeźby, bogatych w wąwozy i głębokie doliny, a także części zurbanizowanej.
Las mieszany, przejezdność i widoczność od bardzo dobrej do utrudnionej. Gęsta sieć dróg i ścieżek.

Zawody odbywają się w terenie górskim skalistym, małe kamienie zostały zgeneralizowane do białego/zielonego.


Ścieżki oznaczone symbolem 838: Droga: trudna do przejechania – mogą być niebezpieczne i należy zachować szczególną ostrożność.

TEREN ZAKAZANY
Zakazane jest poruszanie się po terenie zaznaczonym na poniższej mapie. Zakaz dotyczy biegania, chodzenia, jeżdżenia na rowerze po terenie, ścieżkami, drogami, itp.