ZGŁOSZENIA

POLAND CUP MTBO
(World Masters Series, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters, Klubowe Mistrzostwa Polski)

Obowiązują dwa terminy zgłoszeń:
Pierwszy termin zgłoszeń to 15.06.2017

Drugi (ostateczny) termin zgłoszeń to 21.06.2017

Zgłoszenia dla zawodników z Polski przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Zawodnicy z zagranicy przez email:
mtbocup2017pl@gmail.com
(imię, nazwisko, kategoria, które biegi, numer karty SI).
Lista zgłoszonych

OPŁATY
(Poland Cup, Mistrzostwa Polski, Klubowe Mistrzostwa Polski, World Master Series):

Prawo uczestnictwa w zawodach określają Regulaminy Sportowe RJnO na 2017 rok Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opłaty za udział w zawodach obowiązują według podanych stawek i dat. Po 22.06.2017 organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Zawodników, którzy posiadają opłaconą licencję zawodniczą na 2017 rok Polskiego Związku Orientacji Sportowej obowiązuje niższe wpisowe według poniższej tabeli:

1. termin 2. termin
KM 12-20, OPEN-R, OPEN KM 21 i starsi KM 12-20, OPEN-R, OPEN KM 21 i starsi
Sprint 12 PLN 20 PLN 18 PLN 30 PLN
Dystans średni 12 PLN 20 PLN 18 PLN 30 PLN
Dystans klasyczny 16 PLN 25 PLN 24 PLN 35 PLN

Mieszkańcy powiatu kłodzkiego zwolnieni są z opłaty startowej.

Wpłat za udział w zawodach oraz zakwaterowanie na OSiR Polanica-Zdrój należy dokonywać na konto organizatora nie później niż do 21.06.2017. W przypadku dokonania późnej wpłaty należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania przelewu. Podczas zawodów będzie możliwość dokonania opłaty w Biurze Zawodów.

KONTO (wpłaty PLN):
Bank: Bank VW Bank Direct
Nr konta: 17 2130 0004 2001 0520 9747 0001
Odbiorca: KS Artemis